Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Gemer » okres Revúca » turistika » miesto

Miesto, okres Revúca

Miesto v okres Revúca

V okres Revúca sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Revúca:, 1 z 17

Kapustnice, Trnovka, Rybnický Mlyn, Filier, Mackov vŕšok, Števkov diel, Vyšné Markovo, Husté jedle, Pod Breh, Pod Jakubovo, Štepník, Mníšany, Turiec, Krúpovo, Strmý Hrb, Kapustnice a konopnice, Hrabinka, Ku žliabku pri dobrej vode, Nižné sedliská, Hrkáč, Konopnice, Huťanka, Pri cintoríne, Konopnica, Šankovce, Záhumnie, Trávnik, Dielik, Bagrovisko, Za humná, Ku mlynu, Krátke, Pod Šibenicami, Na vŕšku, Beneho brest, Nad kapustnicami, Jordán, Pod hradskou, Pod Tašiným vrchom, Pred Rudnou Cestou, Za hevederom, Kapustnice, Kochárka, Do medzníka, Za Lacom, Pod Hájom, Žliabok, Hembriber, Pod Katrienkou a za Nižnými humnami, Teplá voda, Pod Hŕbkom, Do konopísk, Pod Olachovou, Za Hankovou, Ganajka, Šustrova, Medzi vodami, Veľká lúka, Profantka, Kapustnice

Miesto, okres Revúca:, 2 z 17

Pod Hraby, Slaná, Zámok, Lučné, Veľká hať, Ciebartka, Stožky, Pod zámkom, Konopiská, Láz, Hrabinka, Za humná, Konopiská, Niže dediny, Družstevná, Nad žliabok, Králik, Viničný vrch, Kobulárka, Brezinky, Pod Skalkou, Hájik, Jamina, Chotárna dolinka, Záhrady, Konopiská, Zadné doliny, Šeršľa, Polianky, Vyšné pole, Lažteky, Skalka, Pred Hájik, Kopaň od Lehoty, Dielik, Borziková, Rúbanky, Hrabiny, Breziny, Kyprovo, Potôčky, Lašťoky, Šindlarka, Zdychavské polianky, Zdychavská hora, Pálenica, Tokáreň, Od Lehoty, Hlboké, Nižné pole, Krivé zeme, Jarosiska, Potiahajské polianky, Potiahajské, Hradzim, Stodôlka, Uhlisko, Nižné Markovo, Galová, Ráztoka

Miesto, okres Revúca:, 3 z 17

Štefkov, Pod Čiernou horou, Javorkovo, Uhliskov, Pod poľanou, Hlboký vŕšok, Krarafovka, Fraňov, Pod razim, Červená, Zdychavská hora, Hutňanka, Štefániková, Rýpalová, Strmá prť, Brezňanová, Na hore, Karafová, Pod sádkom, Na Zdychavskom, Lieštiny, Potiahajský vŕšok, Pred Čiernym, Dúbrava, Lička, Cervený hon, Hrlá hora, Jánovka, Kopanky, Benedička, Rovienky, Divá skála, Staré stádlo, Lukáška, Pod farskou horou, Buchtina, Pod štrichom, Nad lazy, Ficakovo, Banište, Lištia hora, Čierne, Smluvne pole, Nad rakytie, Roveň, Leso, Dedovo, Dubová hora, Za mostom, Prostredné, Strážny vrch, Mlakytie, Do kútov, Veľká, Mericové na Panicu, Pod laz, Tovik, Boszormény, Dolinka, Tovasov vrch

Miesto, okres Revúca:, 4 z 17

Háj, Strachvôtka, Pávkova, Rybná stráň, Veľká Dobra, Pod bohatým, Hrb, Andrejova lúka, Na jame, Pod Čerťaže, Žiar, Za sadky, Koreň, Brusná hora, Na Pirte, Lazy, Briščo, Uvrať, Ďurdíkovo, Za vráta, Ďurkino, Za Mlynom, Hanačka, Pod Krokavskú, Farská hora, Stráne, Nad Beliaškou, Za Kišor, Skývražka, Častovo, Markovo, Tokolyho kotvište, Čerťaže, Kuchynský bán, Nad mlyn, Lopuchovo, Brezina, Konopnice, U skaly, Záruba, Bodnárske, Pod stráňou, Ripalová, Nad Bornajičku, Pri stupách, Breh, Pred Beňovým, Vysolcova, Na pasekách, Ždiar, Javor, Beňovo, Paseky, Jaseňová, Ringov vŕšok, Nad ovsom, Javorkovo, Včelince, Turiec, Ďurďovo

Miesto, okres Revúca:, 5 z 17

Rozbehovo, Kostolný hŕb, Ďurďova stráň, Ličinsko, Boží vrch, Kamenný vrch, Medzi potôčky, U Koreňa, Távik, Kopan, Brezník, Škaredná, Kadluby, Žiarcova stráň, Podkovný hon, Vŕšok - Nad Lazy, Pod salašom, Záhumie, Trojuholník, Stanková, Kišor, Syslovo, Stráne, Lúka na Bretku, Skalica, Salaš, Pod Čiernym, Klimovo, Široká lúka, Mlieština, Drškov vrch, Jemrichová, Hrbok, Stanovo, Pod Kúty, Na hrbe, Nižné lúky pod cestou, Borovničie, Konopnice, Hrivcová dolina, Na vŕšku, Háj, Nižné lúky pod Maximou, Do jelší, Pod okruhlicu, Pod Rúbaňou, Matejkina, Pri Colnici, Grendov vrch, Pod kostolom, Turečné, Hájik, K Slanej, Pod haťou, Kološtín, Úslň, Nad Cigánmi, Klenová, Cakov, Za humnami

Miesto, okres Revúca:, 6 z 17

Úboč nad horárom, Nad cestou, Čiernik, Za brodík, Limber, Za lúkou, Báne, Vyšné lúky, Šuranšovo, Pod Maximu, Rúbaň, Nad Štepník, Hlavina, Za Maximu, Tatarské, Pod dúbravou, Žabica, Svätý Martin, Lukačky, Nový vrch, Mikšovo, Nižná jelša, Za potokom, Kopaň, Dubie, Pod cestou, Za lavicou, Hornálúka, Za skalné, Koňský, Čeľanky, Košariská, Pod kiar, Pod medveďkom, Veľká mláka, Trojrohý hon, Hájik, Tisové, Pred Lazmi, Za Žabicou, Pod Maximou, Brecháč, Bány, Turecká stráň, Holá hora, Ždiarik, Predná Hrivcová pod cestou, Na vŕšok, Dielik, Na breziny, Pod stráňou, Na kúty a na vyšné lúky, Za brezinou, Za Hámor, Babina brezina, Tisov diel, Piesočné, Strašné, Gregorcovo, Turiec

Miesto, okres Revúca:, 7 z 17

Rakytová, lanov dr ha Železník-Tisovec, Široká, Mericové na Stárňu, Dolná lúka, Na stádlo, Malý lazec, Košarisko, Košariská, Žabí háj, Zadná Hrivcová, Les hrdinov, Benašová, Pod západnými záhradami, Prostredný hrb, Lodyhovo pole, Španí breh, Zadný hŕbok, Kopan, Dobic, Veľká lúka, Rašické pole, Štrkový vrch, Medzi dvoma cestami, Na Madáčku, Trebušková, Kopaň, Včelince, Vrbia studňa, Biele pole, Korenia stráň, Niže dediny, Pod východné záhrady, Za piesok, Smetanková, Pod Háj, Vnútorná lúka, Vnútorný pozemok, Pod Dúbravou, Za humná, Na piesok, Viničná hora, Konopnice, Nižné lúky a kapustnice, Horná Starosť, Dubové, Pod Košariská, Za cestou, Topoľ sivý pod Perbešom, Pasienky, Dolná Starosť, Rovná, Skalnistý hrb, Sedlište, Nováčanský vršok, Košariská, Hlaviská, Ondrova zem, Prvá lúka, Krížne cesty

Miesto, okres Revúca:, 8 z 17

Chudé, Do Javora, Bartova stráň, Predný hŕbok, K ovocným sadom, Kopráš, Pred studňou, Čepaň, Šafran, Martinov laz, Vrch, Helenina stráň, Do malého hájika, Homola, Od duba medzi brezami, Hrušťan, Hrbné, Malý háj, Na skalku, Pod Osičie, Hradné, Do Hrušťana, Do kúta, Saul, Ku kraju, Ostrý vrch, Sušiny, Pod cestou, Štrkové, Sysľove pole, Mláky, Vrbová, Pod skalou, Na uličku, Dolinky, Háj, Za kapolnu od cesty, Knehyne, Stážny Vrch, Bencová a pod Dielik, Pod záhradou, Kamenica, Kliny, Lipovec, Valašnice, Višovie, Do Hôrky koncom, Suchý pozemok, Osičie, Batiková stráň, Perešovské, Sysľové pole, Nemé, Slatvina, Perbešova pustatina, Na Slavošské, Hladká za hájom, Do sedla, Do medvedieho, Na jamku

Miesto, okres Revúca:, 9 z 17

Na vŕšok, Skaličné, Pod hájom, Konopnice, Na štrychu, Krátiny, Nad studenou vodou, Pod Palkovou lúkou, Kliny na beliciach, Lašťok, Skalnistá, Kuchyne, Pod hrbným, Panské pasienky, Kajtárová lúka, Pod vŕšok, Pod studenou vodou, Na Petrovo, Želiarska, Maková, Prašivá hora, Pod bielym stromom, Pod čarnokom, Rotmanov hon, Ku mlynu, Ševcova dolina, Konopnice, Za Humnami, Ohrada, Výpust, Kotlisko, Pod kostolnými zemami, Za parobské, Lacov hrb, Skalnistá dolina, Vyše studenice, Žrebčinec, Pusté vinice, Kunišky, Kováčove uhliská, Dlhé, Veľká dolina, Riedke, Veľký prieloh, Strana, Panská hora, Na povrazoch, Ku krížu, Bakov máj, Vyšná medvediarka, Ovsené Klčovisko, Starý les, Pod písaným bukom, Huseničné, Medzi vodami, Na studenici, Hlinisko, Pod Vrbanovú, Drienok, Horská roľa

Miesto, okres Revúca:, 10 z 17

Zeikov les, Furmanová, Rudlov hrb, Sluhovské klčovisko, Kresanda, Na chotáre, Končiar, Čierne blato, Ševcova, Malý les, Panská hora, Pred Chýžkou, Nad piesočným, Pri povrazoch, Okrúhle údolie, Čerešňová stráň, Gérecovo klčovisko, Medvediarka, Pod Chrevodovým bánom, Morotva, Na hŕbku, Okrúhla, Klčovisko, Egreš, Za Kalicou, Východný Turiec, Pod rovienkami, Hadí močiar, Na brezinách, Na dlhom, Horný les, Dolný les, Levkuša, Horná lúka, Stráň Vajdu, Chmeľnica, Skryté klčovisko, Bočná stráň, Prosné pole, Suché lúky, Veisov hon, Úvrať, Čakov, Bockova stráň, Veľká lúka, Mokranska chotárna hora, Vesna, Veľký les, Na behírke, Pod vinicami, Petrovo údolie, Údolie Bende, Močiar, Červený povraz, Drsné, Nové vinice, Do brezia, Odkvap, Bockovo údolie, Turiec

Miesto, okres Revúca:, 11 z 17

Čerešňova stráň, Dlhá cesta, Pri sušiarni, Lúka pri pásoch, Malý Kalický vrch, Šimonova roľa, Malá lúka, U Drieňa, Stračí dvor, Štepník, Pod kohútikom, Na majer, Vrbina, Lednička, Do kameňanského potoka, Na vŕšok, Kukuričné, Rudnajovská, Za krovím, Seražina, Ohrablo, Za vrchom, Pri slivčí, Vyšné lúky za vodou, Na záhumní, Pásová zem, Krátky výklenok, Červené blato, Malý čeleň, Červené dráhy, Krovie, Gombiarka, Pod Ochtinskou cestou, Kukuričnisko, Jazerný štít, Nad planôčkou, Kraj Turiec, Mačková, Železiareň, Veterná dolina, V dolinke, Výmenná cesta, Nad vyhňou, Šarinová lúka, Cez chodník, Nad hlboké, Za horou, Mašnie, Dudášky, Muráňka, Do kamenného, Podturiec, Klčovisko, Biela hlina, Malý výklenok, Stráň, Pod brezinu, Vinice, Kamenná baňa, Kozí vrch

Miesto, okres Revúca:, 12 z 17

Benšová, Bukovina, Tokolyho prievoz, Mních, Morváš, Nižné lúky, Dolná noha, Nad lužkom, Nandražský kút, Úvrať, Kotly, Na kúty, Reťazové čelo, Hrbiačok, Ostrý vrch - Magura, Tŕstie, Brenky, Veľký Kalický vrch, Štítnická dolina, Na dubine, Košiariky, Lapša, Horná hať, Za chotárom, Sparina, Slovenská Skala, Kyslé lúky, Pod Marvanom, Vyšné lúky za traťou, Kopy, Bockov mel, Kameňolom, Gešova, U hradu so starou horou, Poľská lúka, Chorvátska, Pri kameňolome, Za vodou, Pestrá lúka, Smejko, Kopan, Dančova lúka, Mackova baňa, sedlo Severná lúka, Potkany, Pod cestou, Na rybník, Hradská, Čerešník, Krovina, Nad výšiky, Veľká lúka, Pri Držkovskej ceste, Medzi vody, Pri dobytčej ceste, Dolné nivy, Brezina, Krátke, Kohútik, Pijavica

Miesto, okres Revúca:, 13 z 17

Za humná, Železné, Ortovisko, Šepková, Na konci dediny, Kováčov vŕšok, Mlynský náhon, Zadná Šarkanica, Lúka, Za vyšný jarok, Jelení hrad, Nad Turčockou cestou, Behynce, Pod Turčockou cestou, Teplica, Skaliská, Ostrý vrch, Zimanky, Pri brodku, Čelianky, Dolinky, Patačina, Čistina, Vrchy, Pod vrchom, Vyše Klinčiarne, Hámorský vrch, Hrabina, Niže klinčiarne, Vodica, Horná lúka, Od Jelšavskej cesty, Pikonta, Nad žliabok, Na diel, Pod Strašinou, Panská hora, Kandov, Lúčne, Vyšné lúky, Vrbová lúka, Zliabček, Pod Skalicou, Malianiky, Klčovisko, Červenice, Pri triaškach, Hanišková, Jamy, Úvrate, Tatárske, Hrachovište, Niže mosta, Brezinky, Od Lubeníckeho chotára, Pred Kozím, Homola, Pod jabloň, Ostrý vrch - Magura, Prechodné

Miesto, okres Revúca:, 14 z 17

Poľná roľa, Dlhé motúzy, Červené, Vyše čistiny, Kopan a krídlo, Za humno, Pod Breziny, Ziarec, Pod Cíger, Pred Drieňovom, Nad Lúžkom, Zadné lúky, Koncom k hryzeniu, Kapustnice, Na holý, Pod záhradou, Biborky, Malá Helena, Ku studničke, Dlhé, Háj, Ostrý vrch - Magura, Všivavé brezia, Na piesku, Dobývací priestor Lubeník, Malá Vieska, Povrazy, Repistia, Teplé údolie, Za vlčou jamou, Chotárne zeme, Eregova lúka, Dlhé povrazy, Dlhé a krátke, Lucerniská, Za Malou Vieskou, Kzseľová, Kapustnice, Pred Herichovou, Spojovacia cesta Licince-Gemer, Drieňovo, Nocľahy, U hradu so starou horou, Na lúkach, Poľské priekopy, Holý kraj, Kostolné lúky, Hŕbok, Breza, Babákové, Lipová, Veľké prielohy, Kameňolomy, Konopnica, Za humná, V dube, Hadí hon, Panská, Vyšný a nižný laz, Močiar

Miesto, okres Revúca:, 15 z 17

Teplovodská stráň, Za nižný jarok, Pod Závoz, Chladná stráň, Vrch Astraga, U hradu, Trosky, Od mníšanskej cesty, Nad Občolincom, Hutne, Vrch chotára, Lazec, Nad kozim, Lipová stráň, Alexandrovo klčovisko, Na samote, Pred Vyšnou dolinkou, Pstružné, Na Zubovu, Cierna lúka, Bartová, Dolný les, Jama, Stengeraus, Hieg, Mackov kút, Bukovina, Rusnáčka, Brezová, Do kúta, Pod Herichovou, Nižné lúky, Vyšná Roveň, Priehalina, Hrnčiarky, Nad potokom, Hubovská hora, Patejová, Trávne úbočie, Starý háj, Pod Skalkou, Chrasť, Medzi kopane, Pod Kľakom, Blatné doliny, Studňa, Nad Vyšnou Mašou, Úkorová, Hon Ilony, Laclavová, Vyšná skálka, Vrchy, Niže Dediny, Dolné povrazy, Nižná Maša, Pod kaplnkou, Gálová, Mišova, Mazaif, Za háj

Miesto, okres Revúca:, 16 z 17

Malá Rusnáčka, Za Pstružné, Stračie, Diel, Na Krehuši, Suché stráne, ŠPR-Javorníková, Plochy Berteš, Holý bán, Šútňačka, Tovik, Frébrová, Michlova, Vrchy, Dudlavka, Jaselovo a lazec, Pastva, Myšinky, Bodnárka, Na Hutke, Predná šarkanica, Pod Úkorovou, Na Licinské, Klieškova, Hrb, Mataif, Pod horou, Podháj, Trubačka, Šustrová, Medzi Stráničkami, Pod skalou, Pod Stredným kopcom, Dráhy, Kobyliarka, Pod slivami, Štefanová, Šmickiar, Jánova lúka, Tutková, Pod haťou, Brnovské, Jókušova, Šmidová, Motúzy, Nižná Roveň, Na mazanec - za konec, Do suchého, Hŕbky, Sihliny, Nad riekou, Za Kráľovou záhradou, Bôčky, Hámorské, Kudlačovo, Pod západné záhrady, Pod záhradou, Poľana, Za hrb, Na Lúčkach

Miesto, okres Revúca:, 17 z 17

Hodošov les, Cierna zem, Pod Dielom, Za Ždiare do kopca, Pavlusove bane, Šalanová, Košková, Úvrať, Tlačenica, U duba, Skleničiarka, Tašín vrch, Herichová, Veľká lúka, Vyšné lúky, Katrienka, Pod Pisárkou, Za suché, Za Pstružným, Stredný kopec, Bánsky bok, Tuťuríková, Vŕbová, Dlhý hon, Ku jarkom, Piliarka, Hámor, Kopan, Racová, Viergová, Vyšná Maša, Tunel pod Dielikom, Muránsky portál, Markovo, Elenin kopec, Za Hámrom, Jesenoviská, Slatvina, Pred Ďunárovou, Močidlá, Nad hájenkou

miesto inde

Mikroregión Magnezit (217x), Mikroregión Turiec v Gemeri (188x), Muráň (169x), Revúca (155x), Mikroregión Pod Mutnom (111x), Rybník, okres RA (97x), Ratkovské Bystré (93x), Tornaľa (85x), Jelšava (78x), Chyžné (74x), Mokrá Lúka (73x), Rybník nad Turcom (64x), Rákoš (63x), Muránska Zdychava (60x), Revúčka (57x), Gemer, okres RA (54x), Gemerská Ves (54x), Filier (49x), Licince (48x), Muránska Dlhá Lúka (47x), Magnezitovce (44x), Nandraž (41x), Ratková (39x), Držkovce (34x), Prihradzany (34x), Mníšany (33x), Revúcka Lehota (33x), Kameňany (31x), Muránska Lehota (29x), Polina (28x)
miesto v Mikroregión Magnezit
miesto v Mikroregión Turiec v Gemeri
miesto v Muráň

Podobné, okres Revúca:

1566x turistika, 1197x miesto, 110x orientačný bod, 57x strom, 54x turistické informácie, 53x chranený strom, 30x poľovnícky posed, 24x prístrešok, altánok, 8x miesto na piknik, 8x orientačná mapa, 8x ohnisko, 5x štôlňa, 4x atrakcia, 3x studňa, 3x komín, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Revúca

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-revuca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.