Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Gemer » okres Revúca » turistika » miesto

Miesto, okres Revúca

Miesto v okres Revúca

V okres Revúca sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Revúca:, 1 z 17

Rybnický Mlyn, Kapustnice, Trnovka, Krúpovo, Filier, Števkov diel, Mackov vŕšok, Vyšné Markovo, Ku žliabku pri dobrej vode, Husté jedle, Pod Breh, Mníšany, Štepník, Turiec, Strmý Hrb, Hrabinka, Kapustnice a konopnice, Nižné sedliská, Pod Jakubovo, Hrkáč, Konopnice, Huťanka, Pri cintoríne, Konopnica, Šankovce, Záhumnie, Trávnik, Dielik, Ku mlynu, Bagrovisko, Za humná, Krátke, Pod Šibenicami, Na vŕšku, Nad kapustnicami, Jordán, Beneho brest, Pod Katrienkou a za Nižnými humnami, Žliabok, Teplá voda, Pod Olachovou, Pred Rudnou Cestou, Kapustnice, Pod Tašiným vrchom, Do medzníka, Za Lacom, Hembriber, Kochárka, Za hevederom, Pod Hájom, Pod hradskou, Do konopísk, Pod Hŕbkom, Ganajka, Šustrova, Medzi vodami, Za Hankovou, Kapustnice, Profantka, Pod Hraby

Miesto, okres Revúca:, 2 z 17

Veľká lúka, Slaná, Zámok, Veľká hať, Lučné, Pod zámkom, Stožky, Ciebartka, Konopiská, Hrabinka, Láz, Za humná, Konopiská, Niže dediny, Družstevná, Nad žliabok, Králik, Viničný vrch, Hájik, Dielik, Pod Skalkou, Šeršľa, Polianky, Vyšné pole, Brezinky, Kobulárka, Rúbanky, Borziková, Breziny, Záhrady, Jamina, Lažteky, Hrabiny, Lašťoky, Zadné doliny, Chotárna dolinka, Pred Hájik, Skalka, Potôčky, Konopiská, Kamenná, Kopaň od Lehoty, Kyprovo, Tokáreň, Potiahajské, Pálenica, Zdychavské polianky, Uhlisko, Pod razim, Štefániková, Stodôlka, Pod Čiernou horou, Pod poľanou, Karafová, Brezňanová, Zdychavská hora, Fraňov, Šindlarka, Hlboký vŕšok, Na Zdychavskom

Miesto, okres Revúca:, 3 z 17

Nižné Markovo, Od Lehoty, Pod sádkom, Strmá prť, Zdychavská hora, Krarafovka, Javorkovo, Štefkov, Červená, Rýpalová, Hlboké, Jarosiska, Hutňanka, Uhliskov, Na hore, Potiahajské polianky, Galová, Hradzim, Krivé zeme, Potiahajský vŕšok, Ráztoka, Lieštiny, Nižné pole, Markovo, Na jame, Dolinka, Ficakovo, Banište, Pod Čerťaže, Medzi potôčky, Stanková, Kuchynský bán, Lukáška, Ďurkino, Bodnárske, Pávkova, Rozbehovo, U Koreňa, Nad rakytie, Prostredné, Pred Beňovým, Brusná hora, Staré stádlo, Kostolný hŕb, Klimovo, Dubová hora, Skalica, Dedovo, Breh, Salaš, Kopanky, Ždiar, Strachvôtka, Záhumie, Za Kišor, Nad mlyn, Častovo, Kadluby, Ďurdíkovo, Včelince

Miesto, okres Revúca:, 4 z 17

Farská hora, Lička, Za sadky, Syslovo, Hanačka, Pod Čiernym, Škaredná, Rybná stráň, Konopnice, Na Pirte, Lúka na Bretku, Lopuchovo, Veľká, Javor, Za mostom, Tovik, Kamenný vrch, Mlakytie, Kišor, Mericové na Panicu, Nad Bornajičku, Ďurďovo, Stráne, Roveň, Pod štrichom, Andrejova lúka, Pod Krokavskú, Uvrať, Jánovka, Na pasekách, Čerťaže, Stráne, Do kútov, Dúbrava, Brezina, Za Mlynom, Skývražka, Nad lazy, Háj, Vysolcova, Ripalová, Trojuholník, Buchtina, Pod laz, Paseky, Nad Beliaškou, Pod bohatým, Hrb, Tovasov vrch, Benedička, Boží vrch, Hrlá hora, Beňovo, Koreň, Cervený hon, Žiarcova stráň, Javorkovo, Rovienky, Távik, Čierne

Miesto, okres Revúca:, 5 z 17

Ďurďova stráň, Za vráta, Žiar, Pod stráňou, Smluvne pole, U skaly, Tokolyho kotvište, Turiec, Ringov vŕšok, Pod salašom, Ličinsko, Lištia hora, Leso, Brezník, Záruba, Nad ovsom, Strážny vrch, Veľká Dobra, Pod farskou horou, Lazy, Briščo, Vŕšok - Nad Lazy, Kopan, Pri stupách, Divá skála, Boszormény, Podkovný hon, Pred Čiernym, Jaseňová, Jemrichová, Grendov vrch, Do jelší, Klenová, Predná Hrivcová pod cestou, Za skalné, Kološtín, Veľká mláka, Limber, Úslň, Šuranšovo, Turecká stráň, Nižná jelša, Za Žabicou, Za brodík, Holá hora, Na kúty a na vyšné lúky, Rúbaň, Žabica, Tatarské, Koňský, Mlieština, Kopaň, Cakov, Brecháč, Báne, Nad Štepník, Tisové, Pod Maximu, Háj, Lukačky

Miesto, okres Revúca:, 6 z 17

Za lúkou, Nad cestou, Pod medveďkom, Za potokom, Svätý Martin, Na hrbe, Čeľanky, Na vŕšok, Laz, Pod Maximou, Bány, Pod kiar, Za humnami, K Slanej, Košariská, Borovničie, Hájik, Turečné, Na breziny, Pod Kúty, Pri Colnici, Vyšné lúky, Pod Rúbaňou, Nad Cigánmi, Za lavicou, Široká lúka, Ždiarik, Hájik, Hornálúka, Nový vrch, Pod okruhlicu, Pod dúbravou, Dielik, Drškov vrch, Nižné lúky pod Maximou, Dubie, Úboč nad horárom, Trojrohý hon, Na vŕšku, Nižné lúky pod cestou, Hlavina, Pod kostolom, Hrbok, Konopnice, Pred Lazmi, Matejkina, Pod cestou, Pod stráňou, Pod haťou, Hrivcová dolina, Za Maximu, Čiernik, Stanovo, Mikšovo, Žabí háj, Za Hámor, Piesočné, Za brezinou, Široká, Na stádlo

Miesto, okres Revúca:, 7 z 17

Mericové na Stárňu, Gregorcovo, Zadná Hrivcová, Malý lazec, Turiec, Košariská, Babina brezina, Košarisko, Dolná lúka, Rakytová, Tisov diel, lanov dr ha Železník-Tisovec, Strašné, Martinov laz, Dubové, Nižné lúky a kapustnice, Nováčanský vršok, Chudé, Dobic, Dúbrava, Včelince, Kopráš, Čepaň, Zadný hŕbok, Lodyhovo pole, Prvá lúka, Do Javora, Vnútorná lúka, Veľká lúka, Štrkový vrch, Sedlište, Medzi dvoma cestami, Helenina stráň, Vnútorný pozemok, Rovná, Za cestou, Šafran, Za humná, Pasienky, Na piesok, Ondrova zem, Pod východné záhrady, Skalnistý hrb, Krížne cesty, Topoľ sivý pod Perbešom, Pred studňou, Les hrdinov, Pod západnými záhradami, Pod Košariská, Benašová, Rašické pole, Biele pole, Smetanková, Skalica, Konopnice, Španí breh, Košariská, K ovocným sadom, Prostredný hrb, Za piesok

Miesto, okres Revúca:, 8 z 17

Kopaň, Viničná hora, Hlaviská, Dolná Starosť, Horná Starosť, Trebušková, Na Madáčku, Pod Dúbravou, Kopan, Vrch, Pod Háj, Bartova stráň, Vrbia studňa, Niže dediny, Korenia stráň, Predný hŕbok, Konopnice, Háj, Perešovské, Sysľove pole, Batiková stráň, Dolinky, Hladká za hájom, Slatvina, Na uličku, Za kapolnu od cesty, Osičie, Hrušťan, Hrbné, Bencová a pod Dielik, Višovie, Valašnice, Saul, Vrbová, Knehyne, Do Hôrky koncom, Mláky, Sysľové pole, Pod skalou, Hradné, Lipovec, Homola, Nemé, Do sedla, Do Hrušťana, Pod Osičie, Na vŕšok, Na jamku, Ostrý vrch, Pod záhradou, Od duba medzi brezami, Do malého hájika, Štrkové, Do kúta, Malý háj, Perbešova pustatina, Kamenica, Na Slavošské, Ku kraju, Kliny

Miesto, okres Revúca:, 9 z 17

Suchý pozemok, Do medvedieho, Sušiny, Skaličné, Stážny Vrch, Pod hájom, Na skalku, Pod cestou, Na štrychu, Pod hrbným, Nad studenou vodou, Panské pasienky, Pod vŕšok, Kliny na beliciach, Kajtárová lúka, Krátiny, Skalnistá, Lašťok, Pod Palkovou lúkou, Kuchyne, Skalnistá dolina, Kresanda, Vyšná medvediarka, Lacov hrb, Vyše studenice, Rudlov hrb, Huseničné, Hlinisko, Pod bielym stromom, Kunišky, Pod písaným bukom, Za Humnami, Za parobské, Ku mlynu, Strana, Panská hora, Furmanová, Na povrazoch, Ku krížu, Panská hora, Riedke, Na Petrovo, Kotlisko, Dlhé, Kováčove uhliská, Ševcova dolina, Pod kostolnými zemami, Drienok, Pusté vinice, Rotmanov hon, Nad piesočným, Bakov máj, Pod Vrbanovú, Pred Chýžkou, Na studenici, Maková, Želiarska, Pod studenou vodou, Pri povrazoch, Starý les

Miesto, okres Revúca:, 10 z 17

Na chotáre, Medzi vodami, Ševcova, Prašivá hora, Čierne blato, Sluhovské klčovisko, Žrebčinec, Veľká dolina, Bockova stráň, Pod Chrevodovým bánom, Údolie Bende, Vesna, Okrúhla, Veľká lúka, Malý Kalický vrch, Úvrať, Gérecovo klčovisko, Mokranska chotárna hora, Pod vinicami, Nové vinice, Za Kalicou, Veisov hon, Stráň Vajdu, Horný les, Čerešňová stráň, Prosné pole, Na hŕbku, Na dlhom, Medvediarka, Skryté klčovisko, Na brezinách, Východný Turiec, Na behírke, Okrúhle údolie, Pri sušiarni, Drsné, Levkuša, Do brezia, Bockovo údolie, Suché lúky, Morotva, Petrovo údolie, Lúka pri pásoch, Egreš, Turiec, Pod rovienkami, Červený povraz, Dolný les, Hadí močiar, Čakov, Veľký les, Malá lúka, Čerešňova stráň, Pijavica, Brenky, Podturiec, Čerešník, Veľká lúka, Kyslé lúky, Pod Turčockou cestou

Miesto, okres Revúca:, 11 z 17

Lednička, Lúka, Štepník, Červené blato, Mlynský náhon, Zadná Šarkanica, Za humná, Pod kohútikom, Behynce, Tŕstie, Smejko, Nandražský kút, Nad planôčkou, Tokolyho prievoz, Za horou, V dolinke, Ostrý vrch - Magura, Hradská, Ortovisko, sedlo Severná lúka, Dolné nivy, Nad lužkom, Šarinová lúka, Krovie, Na majer, Horná hať, Nad Turčockou cestou, Rudnajovská, Šepková, Na kúty, Do kamenného, Pod brezinu, Gombiarka, Morváš, Na vŕšok, Hrbiačok, Vrbina, Červené dráhy, Reťazové čelo, Benšová, Lapša, Brezina, Kozí vrch, Na konci dediny, U Drieňa, Lipový briežok, Do kameňanského potoka, Železiareň, Kohútik, Chorvátska, Na dubine, Stráne, Nad výšiky, Mašnie, Malý čeleň, Pod cestou, Stračí dvor, Košiariky, Dudášky, Ostrý vrch

Miesto, okres Revúca:, 12 z 17

Pri brodku, Bockov mel, Veľký Kalický vrch, Pri kameňolome, Kukuričnisko, Ohrablo, Výmenná cesta, Jazerný štít, Sparina, Seražina, Kováčov vŕšok, Za vyšný jarok, Kraj Turiec, Cez chodník, Pri Držkovskej ceste, Muráňka, Pásová zem, U hradu so starou horou, Kameňolom, Krátke, Za vodou, Kamenná baňa, Mních, Gešova, Nižné lúky, Slovenská Skala, Jelení hrad, Vyšné lúky za vodou, Malý výklenok, Vyšné lúky za traťou, Krovina, Vinice, Dolná noha, Medzi vody, Nad hlboké, Kukuričné, Pri dobytčej ceste, Veterná dolina, Klčovisko, Biela hlina, Pustý vrch, Pestrá lúka, Pod Ochtinskou cestou, Za chotárom, Stráň, Kopan, Na rybník, Pod Marvanom, Mačková, Skaliská, Dolinky, Nad vyhňou, Teplica, Bukovina, Úvrať, Za krovím, Poľská lúka, Čelianky, Kotly, Zimanky

Miesto, okres Revúca:, 13 z 17

Potkany, Na záhumní, Železné, Pri slivčí, Dančova lúka, Mackova baňa, Šebeková, Za vrchom, Kopy, Krátky výklenok, Štítnická dolina, Ziarec, Lucerniská, Ohrada, Pri triaškach, Drieňovo, Za nižný jarok, Lúčne, Poľná roľa, Hanišková, Alexandrovo klčovisko, Červenice, Babákové, Pod Cíger, Kapustnice, Patačina, Dobývací priestor Lubeník, Za Malou Vieskou, Skalka, Biborky, Pod Breziny, Pod vrchom, Pod čarnokom, Hrabina, Repistia, Dlhé motúzy, Koncom k hryzeniu, Pikonta, Pod Skalicou, Vyšné lúky, Niže klinčiarne, U hradu, Horská roľa, Povrazy, Pred Kozím, Kopan a krídlo, Za humno, Nad kozim, Tatárske, Čistina, Horná lúka, Holý kraj, Výpust, Nocľahy, Vyše Klinčiarne, Hŕbok, Od Jelšavskej cesty, Kandov, Hutne, Kostolné lúky

Miesto, okres Revúca:, 14 z 17

Klčovisko, Panská, Chotárne zeme, Bradlo, Všivavé brezia, Od mníšanskej cesty, Konopnica, Pod Závoz, V dube, Kapustnice, Pod jabloň, Dlhé a krátke, Pod záhradou, Pred Herichovou, Homola, Hadí hon, U hradu so starou horou, Nad žliabok, Na diel, Trosky, Zeikov les, Dlhé povrazy, Veľké prielohy, Lipová stráň, Za humná, Háj, Prechodné, Červené, Jamy, Dlhé, Pred Drieňovom, Hrachovište, Na piesku, Úvrate, Breza, Chladná stráň, Ostrý vrch - Magura, Vrchy, Na lúkach, Lipová, Za vlčou jamou, Lazec, Teplé údolie, Končiar, Nad Občolincom, Vyšný a nižný laz, Ovsené Klčovisko, Vrch Astraga, Spojovacia cesta Licince-Gemer, Pod Strašinou, Skalica, Malý les, Zadné lúky, Kameňolomy, Panská hora, Veľký prieloh, Nad Lúžkom, Vrbová lúka, Eregova lúka, Brezinky

Miesto, okres Revúca:, 15 z 17

Malá Vieska, Hámorský vrch, Niže mosta, Teplovodská stráň, Malianiky, Vyše čistiny, Konopnice, Vodica, Ostrý vrch - Magura, Kzseľová, Malá Helena, Ku studničke, Poľské priekopy, Na holý, Od Lubeníckeho chotára, Zliabček, Vrch chotára, Močiar, Hrb, Katrienka, Racová, Šendova, Nad riekou, Bôčky, Medzi Stráničkami, Pod Kľakom, Plochy Berteš, Herichová, Brnovské, Tutková, Laclavová, Šmidová, Vyšné lúky, Pavlusove bane, Na Lúčkach, Štefanová, Dudlavka, Za suché, U duba, Nad Vyšnou Mašou, Dlhá cesta, Na Zubovu, Holý bán, Šalanová, Hubovská hora, Podháj, Cierna lúka, Frébrová, Do kúta, Pod skalou, Cierna zem, Elenin kopec, Za háj, Ku jarkom, Kudlačovo, Starý háj, Skleničiarka, Pod Herichovou, Tunel pod Dielikom, Muránsky portál, Nad Viničkou

Miesto, okres Revúca:, 16 z 17

Bočná stráň, Vrch Hrabovej, Šimonova roľa, Jánova lúka, Michlova, Patejová, Rusnáčka, Močiar, Za hrb, Jesenoviská, Stengeraus, Vrchy, Diel, Motúzy, Horná lúka, Pod západné záhrady, Klieškova, Pod záhradou, Stračie, Za Hámrom, Malý Kohút, Bukovina, Hon Ilony, Tašín vrch, Do suchého, Slatvina, Na Krehuši, Na Roven, Medzi kopane, Úvrať, Na Hutke, Pod haťou, Hŕbky, Za Pstružné, Za Pstružným, Tovik, Priehalina, Mataif, ŠPR-Javorníková, Na Licinské, Šmickiar, Hodošov les, Sihliny, Piliarka, Pod Pisárkou, Mackov kút, Brezová, Vyšná Roveň, Chrasť, Dolné povrazy, Pod Dielom, Jaselovo a lazec, Kopan, Na mazanec - za konec, Bánsky bok, Pred Vyšnou dolinkou, Kobyliarka, Pstružné, Vrchy, Trubačka

Miesto, okres Revúca:, 17 z 17

Gálová, Pod Úkorovou, Odkvap, Nad potokom, Na samote, Za Krížom, Vŕbová, Radzim, Nižná Maša, Niže Dediny, Viergová, Za lazy, Hámorské, Vyšná Maša, Studňa, Bodnárka, Pod slivami, Za Ždiare do kopca, Pastva, Pod horou, Predná šarkanica, Močidlá, Závoz, Dolný les, Bartová, Hieg, Pod Skalkou, Okrúhla lúka, Mišova, Pred Ďunárovou, Malá Rusnáčka, Myšinky, Cmierová polanka, Dráhy, Šustrová, Chmeľnica, Poľana, Klinčiareň, Trávne úbočie, Nižná Roveň

miesto inde

Mikroregión Magnezit (221x), Mikroregión Turiec v Gemeri (188x), Muráň (176x), Revúca (159x), Mikroregión Pod Mutnom (111x), Rybník, okres RA (98x), Ratkovské Bystré (95x), Tornaľa (86x), Jelšava (81x), Chyžné (75x), Mokrá Lúka (74x), Rybník nad Turcom (65x), Rákoš (64x), Muránska Zdychava (61x), Revúčka (60x), Gemer, okres RA (54x), Gemerská Ves (54x), Filier (50x), Muránska Dlhá Lúka (48x), Licince (48x), Magnezitovce (46x), Nandraž (44x), Ratková (40x), Mníšany (35x), Revúcka Lehota (34x), Prihradzany (34x), Držkovce (34x), Kameňany (32x), Muránska Lehota (30x), Sása (29x)
miesto v Mikroregión Magnezit
miesto v Mikroregión Turiec v Gemeri
miesto v Muráň

Podobné, okres Revúca:

1586x turistika, 1219x miesto, 110x orientačný bod, 57x strom, 54x turistické informácie, 53x chranený strom, 29x poľovnícky posed, 24x prístrešok, altánok, 8x miesto na piknik, 8x orientačná mapa, 8x ohnisko, 5x štôlňa, 3x atrakcia, 3x studňa, 3x komín, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Revúca

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-revuca.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.